Nabory wniosków
6.10 Czwartek

​W związku z pojawieniem się w trakcie trwania naboru licznych problemów technicznych w Generatorze Wniosków, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości poinformowało o przedłużeniu naboru do Działania 3.3 „Technologie...

4.10 Wtorek

Tym razem w ramach działania POIR 1.2 „Sektorowe programy B+R”, o wsparcie dotacyjne będą mogli się ubiegać przedsiębiorcy działający w branży elektroenergetycznej, bowiem już między 2 listopada a 20...

30.09 Piątek

Między 21 listopada a 30 grudnia 2016 r. odbędzie się nabór wniosków do konkursu „IUSER” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”). W...

29.09 Czwartek

28 września Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamieściła informację o odwołaniu tegorocznego naboru do poddziałania 3.3.3 Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand, realizowanego w ramach Programu...

27.09 Wtorek

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowanego na terenie województwa podkarpackiego już od 30 września możliwe będzie ubieganie się o dotacje na stworzenie laboratoriów oraz centrów badawczo-rozwojowych. Pozyskanie dotacji na...

15.09 Czwartek

W uaktualnionym harmonogramie naborów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pojawiły się terminy mogące zainteresować przedsiębiorców działających w branży elektroenergetycznej.  Konkursy, o których mowa wpisują...

6.09 Wtorek

5 października wystartuje kolejny konkurs realizowany w ramach „Sektorowych programów B+R”. Tym razem odbiorcami konkursu będą przedsiębiorcy działający w przemyśle motoryzacyjnym, a program o którym mowa nosi nazwę...

29.08 Poniedziałek

Ostatni tydzień sierpnia i początek września to czas naborów do konkursów z Programu Inteligentnego Rozwoju oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W ramach przypomnienia chcielibyśmy Państwa poinformować o...

26.08 Piątek

Przedłużony nabór do konkursu POIR 3.2.1 Badania na rynek to dodatkowa szansa dla przedsiębiorców z sektora MŚP na uzyskanie wsparcia w jeszcze trwającym roku kalendarzowym. Nabór na poddziałanie został przedłużony...

2.08 Wtorek

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w tym roku po raz kolejny konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”...

1.08 Poniedziałek

Za równy miesiąc zarówno duzi przedsiębiorcy jak i ci z sektora MŚP, będą mogli składać wnioski o dotacje w ramach działania realizowanego przez Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Mowa o działaniu 2.1 „Wsparcie...

18.07 Poniedziałek

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój startuje kolejny konkurs w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”. O wsparcie w dalszym ciągu będą mogli się ubiegać przedsiębiorcy i konsorcja przedsiębiorstw...

15.07 Piątek

Między 15 września a 28 października 2016 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach „nowoczesnych technologii materiałowych” – TECHMATSTRATEG. ...

27.06 Poniedziałek

30 czerwca startują nabory do konkursów dla przedsiębiorców, chcących uzyskać wsparcie na rozwój własnych działalności gospodarczych. Konkursy o których mowa, będą skierowane do przedsiębiorców z województwa lubelskiego...

21.06 Wtorek

Od 28 lipca startuje nabór wniosków na projekty realizujące innowacje technologiczne, które finansowane będą tzw. „premią technologiczną” otrzymywaną na spłatę „kredytu na innowacje technologiczne”...

7.06 Wtorek

Od 6 lipca do 31 października będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach podziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” (działanie 1.1 „Projekty B+R...

3.06 Piątek

Od 2 czerwca 2016 roku obowiązuje nowy harmonogram naborów w ramach POIR na 2016 rok. Istotne zmiany z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy chcieliby złożyć wnioski o dofinansowanie: Ustalony został termin naboru w ramach...

1.06 Środa

Od dziś można składać wnioski do czterech konkursów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Mowa m. in. o poddziałaniu 3.2.1 „Badania na rynek” (w ramach POIR 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac...

31.05 Wtorek

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego został ogłoszony nabór do konkursu 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”. Nabór do konkursu rozpocznie się 30 czerwca i potrwa do 10 sierpnia...

25.05 Środa

W Małopolsce od 30 czerwca będzie możliwe składanie wniosków na dwa poddziałania w ramach konkursu 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach. Pierwsze poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw skierowane...

10.05 Wtorek

W ramach Sektorowego programu B+R – INNOSBZ (Działanie 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój) przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorcy tworzący konsorcja przedsiębiorstw będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów...

9.05 Poniedziałek

6 czerwca rusza nabór na konkurs 1.2.3 Bony na innowacje (Program Operacyjny Województwa Małopolskiego,  Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach), w ramach którego przedsiębiorstwa z sektora MŚP, prowadzące swoją...

6.05 Piątek

Ogłoszono nabór na konkurs, w którym mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa we współpracy z jednostką naukową, będą mogły ubiegać się o dotacje na nowy projekt wzorniczy bądź ulepszenie lub opracowanie nowego produktu, usługi czy...

29.04 Piątek

Od 1 czerwca 2016 roku ruszają aż 3 konkursy badawczo-rozwojowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – dwa z nich to programy sektorowe – INNOSTAL oraz GameINN, a trzecim jest poddziałanie 1.1.1 „Badania...

29.04 Piątek

27 kwietnia 2016 opublikowany został nowy harmonogram na rok 2016 dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W ramach konkursów skierowanych do firm są zmiany, które głównie dotyczą przesunięcia lub doprecyzowania terminu naboru...

28.04 Czwartek

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejny nabór w ramach poddziałania POIR 3.2.1 „Badania na rynek”! Nabór konkursowy potrwa od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016. Dotacja przeznaczona ma zostać na wdrożenie...

6.04 Środa

Małopolskie przedsiębiorstwa z sektora MŚP zainteresowane dotacjami na wdrożenie nowych produktów, usług lub technologii, a także przeprowadzeniem projektów z obszaru B+R mogą poważnie zacząć myśleć o tworzeniu aplikacji unijnej...

4.04 Poniedziałek

Od 4 kwietnia 2016 r. przedsiębiorstwa chcące uzyskać dofinansowanie na realizację projektów w zakresie badań przemysłowych bądź eksperymentalnych prac rozwojowych, będą mogły składać wnioski w konkursie 1.1.1., czyli w tzw...

1.03 Wtorek

Od 1 marca do 29 kwietnia 2016 przedsiębiorstwa z całej Polski będą mogły składać wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój)...

19.01 Wtorek

Od 19 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 w województwie podkarpackim można składać wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu 1.4.1 Dotacje bezpośrednie - Rozwój MŚP. Dotacje będzie można pozyskać na projekty zakładające stworzenie...

7.01 Czwartek

Od 7 stycznia do 29 lutego 2016 roku przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu POIR 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej. O środki unijne mogą starać się zarówno...

21.12 Poniedziałek

Od 1 lutego 2016 do 1 marca 2016 przedsiębiorcy lub konsorcja przedsiębiorstw będą mogły składać wnioski o dotacje w ramach sektorowego programu badawczo-rozwojowego 1.2 – INNOCHEM. Budżet całkowity konkursu wynosi 120 mln PLN...

1.12 Wtorek

Opublikowany został harmonogram naborów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na rok 2016. Szczególnie interesujące konkursy z punktu widzenia przedsiębiorstw to: 1.1.1 (opracowanie nowego produktu lub usługi), 1.1.2 (opracowanie...

23.11 Poniedziałek

Od 23 listopada do 21 grudnia 2015 otwarty jest konkurs dla przedsiębiorstw w województwie podkarpackim – działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1. Bony na innowacje. Jest to pierwszy konkurs...

23.11 Poniedziałek

Od 23 listopada 2015 do 22 stycznia 2016 otwarty jest konkurs dla przedsiębiorstw w województwie małopolskim – poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje. Jest to pierwszy konkurs skierowany do sektora MŚP ogłoszony w ramach Regionalnego...

16.11 Poniedziałek

Od dnia dzisiejszego do 11 stycznia 2016 roku przedsiębiorcy z terenu Województwa Śląskiego mogą walczyć o dotację na wdrożenie innowacji technologicznych w MŚP, czyli w konkursie 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego...

4.11 Środa

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił konkurs POIR 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” – nabór rozpocznie się 7 grudnia 2015, a zakończy 20 stycznia 2016 roku. Przedsiębiorcy będą ubiegać się o premię...

14.10 Środa

Już od dziś do 30 listopada 2015 roku duże przedsiębiorstwa mogą składać wnioski w ramach konkursu POIR 1.1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”. W związku z rozpoczęciem naboru jeszcze raz zamieszczamy najważniejsze...

1.10 Czwartek

Konkurs POIR 3.2.1 „Badania na rynek” rozpoczął się 31 sierpnia 2015 i początkowo miał potrwać do 30 września. Jednak został przedłużony prawie o miesiąc. Przedsiębiorstwa mają więc szansę złożyć wniosek do 28...

23.09 Środa

Pojawiła się kolejna aktualizacja harmonogramu konkursów na rok 2015 z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nie ma wielu zmian w porównaniu z poprzednią wersją, jednak zostały doprecyzowane takie kwestie jak dzienny termin konkursu 1.1...

1.09 Wtorek

Od 1 września ruszają dwa następne konkursy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw oraz 1.2 Sektorowe programy B+R (INNOMED). Pierwszy z wymienionych konkursów potrwa...

31.08 Poniedziałek

Od 31 sierpnia firmy z sektora MŚP będą mogły składać wnioski o dofinansowanie w ramach dwóch konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: 2.3.2 Bony na innowacje oraz 3.2.1 Badania na rynek. Pierwszy z wymienionych konkursów...

28.07 Wtorek

Ogłoszony został kolejny konkurs w ramach POIR – tym razem jest to działanie 2.1. Przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o dotacje na infrastrukturę, która jest niezbędna do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Przedsiębiorstwa...

2.07 Czwartek

Opublikowany został nowy harmonogram POIR na rok 2015. Harmonogram niewiele różni się od poprzedniej wersji – data zaledwie 1 konkursu została doprecyzowana. Chodzi o konkurs skierowany przede wszystkim do jednostek nauki –...

3.06 Środa

Zaktualizowany został harmonogram naborów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na rok 2015. Doprecyzowane zostały m.in. daty rozpoczęcia i zakończenia konkursów: Poddziałanie 1.1.1 dla dużych przedsiębiorstw Badania...

20.04 Poniedziałek

Ogłoszony został nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe Programy B+R”, „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”. Konkurs organizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju...

8.04 Środa

Ogłoszony został nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”...

3.04 Piątek

Ogłoszony został nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”...

13.03 Piątek

Pierwsze konkursy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zostaną ogłoszone już na początku kwietnia 2015 roku. Pierwszych naborów możemy się spodziewać w maju br. 4 maja zaplanowany jest konkurs dla małych i średnich...