Inteligentny Rozwój dla branży elektroenergetycznej. Ogłoszono kolejny sektorowy program!

4.10

Wtorek

Inteligentny Rozwój dla branży elektroenergetycznej. Ogłoszono kolejny sektorowy program!

Tym razem w ramach działania POIR 1.2 „Sektorowe programy B+R”, o wsparcie dotacyjne będą mogli się ubiegać przedsiębiorcy działający w branży elektroenergetycznej, bowiem już między 2 listopada a 20 grudnia odbędzie się nabór do programu „PBSE”.

Program ten swoim zakresem obejmuje 4 główne tematy: energetykę konwencjonalną, energetykę odnawialną, sieci elektroenergetyczne oraz nowe produkty i usługi. W tym obszarze beneficjenci, do których zaliczają się przedsiębiorcy oraz konsorcja przedsiębiorstw, będą mogli się ubiegać o dotacje na projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (przy czym eksperymentalne prace rozwojowe są warunkiem koniecznym zakwalifikowania projektu do uzyskania dofinansowania).

Na najwyższe wsparcie dotacyjne będą mogli liczyć mikro- i mali przedsiębiorcy, którym przysługuje dofinansowanie do 80% wartości projektu. Warunkiem jest, aby koszty kwalifikowalne projektu nie przekraczały 50 mln PLN i były nie mniejsze niż 2 mln PLN.

W naszej fiszce konkursowej przedstawiamy bardziej szczegółowe informacje dot. konkursu, w tym m.in. koszty kwalifikowalne. Serdecznie zapraszamy do pobrania: PBSE