Aktualne nabory dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Aktualne nabory dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa 1 marca 2017  30 czerwca 2017, fiszka

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, konkurs na "małe projekty" 1 czerwca 2017  31 sierpnia 2017, fiszka

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R GameINN, termin naboru: 5 maj - 6 lipiec 2017, fiszka

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, 8 czerwca 2017- luty 2018, fiszka 

Planowane nabory dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Podziałanie 3.2.1 Badania na rynek, 5 wrzesień 2017 - 28 luty 2018

Podziałanie 3.2.1 Badania na rynek: dedykowany średnim miastom: 5 wrzesień 2017 - 28 luty 2018

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R PBSE, 2 październik 2017 - 1 grudzień 2017

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNOSBZ, 16 październik 2017 - 18 grudzień 2017

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNOSTAL, 9 październik 2017 - 8 grudzień 2017

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R IUSER, IV kwartał 2017

Aktualne nabory dla przedsiębiorców na projekty badawczo-rozwojowe w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

RPO Małopolska, działanie 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw: 31 marzec 2017 - 31 sierpień 2017, fiszka

RPO Małopolska, działanie 1.2.3 Bony na innowacje: 30 czerwiec 2017 - 31 październik 2017, fiszka

RPO Śląsk, działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach: 28 kwiecień 2017 - 22 czerwiec 2017, fiszka

RPO Lubelskie działanie 1.2 Badania celowe: 30 maj 2017 - 30 czerwiec 2017

RPO Opolskie działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach: 19 czerwiec 2017 - 26 czerwiec 2017

RPO Świętokrzyskie, działanie 1.2 Badani i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości, projekty B+R: 30 czerwiec 2017 - 31 lipiec 2017, fiszka

RPO Świętokrzyskie, działanie 1.2 Badani i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości, infrastruktura B+R rozwojowa w przedsiębiorstwach: 30 czerwiec 2017 - 31 październik 2017, fiszka

RPO Mazowieckie, działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, typ: projekty B+R: 29 maj 2017 - 31 sierpień 2017

RPO Dolnośląskie, działanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa, typ A: Wsparcie przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R: 29 maj 2017- 27 lipiec 2017, 

RPO Dolnośląskie, działanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa, typ A: Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw: 29 maj 2017- 27 lipiec 2017, 

Planowane nabory dla przedsiębiorców na projekty badawczo-rozwojowe w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

RPO Śląsk, działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach: październik 2017.

RPO Łódzkie, działanie 1.2 Projekty B+R przedsiębiorstw: III Kwartał 2017

RPO Opolskie działanie 1.2 Infrastruktura B+R: II Kwartał 2017

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy A1 Europe oraz śledzenia strony głównej: a1europe.pl