Aktualne nabory dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Aktualne nabory dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa 2 październik - 29 grudzień 2017, fiszka 

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, 8 czerwca 2017- luty 2018, fiszka 

Podziałanie 3.2.1 Badania na rynek, 5 wrzesień 2017 - 28 luty 2018, fiszka typ 1fiszka typ 2

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R PBSE, 2 październik 2017 - 1 grudzień 2017, fiszka

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNOSBZ, 16 październik 2017 - 18 grudzień 2017, fiszka

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNOSTAL, 9 październik 2017 - 8 grudzień 2017, fiszka

Planowane nabory dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R IUSER, 19 marca 2018  - 21 maja 2018 

Aktualne nabory dla przedsiębiorców na projekty badawczo-rozwojowe w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

RPO Małopolska, działanie 1.2.3 Bony na innowacje: 30 czerwiec 2017 - 31 październik 2017, fiszka

RPO Świętokrzyskie, działanie 1.2 Badani i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości, infrastruktura B+R rozwojowa w przedsiębiorstwach: 30 czerwiec 2017 - 31 październik 2017, fiszka

RPO Śląsk, działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach19 październik - 29 listopad 2017, fiszka

Planowane nabory dla przedsiębiorców na projekty badawczo-rozwojowe w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

RPO Małopolska działanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw: grudzień 2017

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy A1 Europe oraz śledzenia strony głównej: a1europe.pl