Aktualne nabory dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Aktualne nabory dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa 2 październik - 29 grudzień 2017, fiszka 

Podziałanie 3.2.1 Badania na rynek, 5 wrzesień 2017 - 28 luty 2018, fiszka typ 1fiszka typ 2

Planowane nabory dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa 01 marzec 2018- 29 czerwiec 2018

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R IUSER, 19 marca 2018  - 21 maja 2018 

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNOship 30 kwiecień 2018 - 26 czerwiec 2018

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNOMOTO, 11 maj 2018 - 10 lipiec 2018 

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R InnoNeuroPharm, 3 sierpień 2018 - 2 październik 2018

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R Innowacyjny recykling, 24 września 2018 - 20 listopada 2018 

Podziałanie 3.2.1 Badania na rynek, 20 marzec 2018 - 05 grudzień 2018

Aktualne nabory dla przedsiębiorców na projekty badawczo-rozwojowe w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

RPO Małopolska, działanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo -rozwojowa przedsiębiorstw: 31 grudnia 2017 - 30 stycznia 2018 

RPO Śląsk, działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach19 październik - 29 grudzień 2017, fiszka

RPO Podkarpackie, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia, typ: infrastruktura B+R: 29 wrzesień 2017 - 29 grudzień 2017

Planowane nabory dla przedsiębiorców na projekty badawczo-rozwojowe w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

RPO Małopolska działanie 1.2.1 Projekty badawczo- rozwojowe przedsiębiorstw, typ A: luty 2018

RPO Małopolska działanie 1.2.3 Bonny na innowacje: kwiecień 2018

RPO Śląsk, działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach: kwiecień 2018 

RPO Podkarpackie, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia, typ: prace B+R: luty 2018

RPO Świętokrzyskie, działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości: III kwartał 2018

RPO Lubelskie, działanie 1.2 Badania celowe: maj 2018

RPO Lubelskie, działanie 1.3 infrastruktura badawczo - rozwojowa w przedsiębiorstwach: marzec 2018

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy A1 Europe oraz śledzenia strony głównej: a1europe.pl