PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Ogólnopolski Program Operacyjny Inteligentny Rozwój został stworzony z myślą o wspieraniu powstawania innowacji produktowych, procesowych czy usługowych. Na projekty zakładające prowadzenie badań przemysłowych, ulepszanie produktów, tworzenie nowych rozwiązań, współpraca z jednostkami badawczymi czy tworzenie w firmie centrum badawczego, w którym będą powstawały innowacje.

Ważnym aspektem jest to, że w POIR dofinansowywane będą te projekty, które są innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Natomiast projekty zakładające innowację na skalę regionu będą mogły otrzymać wsparcie unijne w ramach konkretnego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Na POIR składa się V osi priorytetowych:

I.    Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
II.   Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R
III.   Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
IV.   Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego.
V.    Pomoc techniczna.

Innowacyjne firmy powinny zwrócić uwagę przede wszystkim na III pierwsze osi, ponieważ to właśnie tam znajdują się te konkursy, z których będą mogły skorzystać.

Szczególnie interesujące dla przedsiębiorstw mogą okazać się konkursy z I oraz III osi, czyli:

 • POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka”, fiszka
 • POIR 1.2 Sektorowe programy B+R:
  InnoNeuroPharm (fiszka archiwalna),
  INNOCHEM (fiszka archiwalna),
  Innowacyjny Recykling,
  - WoodINN (fiszka archiwalna),
  - GAMEINN (fiszka archiwalna),
  PBSE 
  (fiszka archiwalna),
  - IUSER: 

  - INNOSBZ,
  INNOSTAL
 • POIR 3.2.1 Badania na rynek, fiszka typ 1, fiszka typ 2
 • POIR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, fiszka (fiszka archiwalna)

Firmy będące w większej mierze zainteresowane projektami inwestycyjnymi niż badawczymi powinny zwrócić się w stronę 2 ostatnio wymienionych poddziałań, czyli 3.2.1 i 3.2.2.

W ramach konkursu Badania na rynek będzie można stworzyć całkowicie nowe lub ulepszone produkty i usługi poprzez wprowadzenie wyników badań (własnych bądź zakupionych). 

Natomiast Kredyt na innowacje technologiczne wspiera wprowadzenie zupełnie nowej technologii i za jej pomocą świadczenie nowych usług albo wytwarzanie nowoczesnych produktów. Rozwiązania wdrażane za pomocą kredytu muszą być innowacyjne przynajmniej na poziomie kraju, a największe szanse na dotacje mają projekty z innowacją międzynarodową i przełomową w danej branży.

Więcej możliwości na temat pozyskania środków na innowacyjne technologie w ramach Inteligentnego Rozwoju znajdziesz na naszej tematycznej stronie POIR

Żródło:

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2017.

Harmonogram naborów na rok 2017 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Harmonogram naborów na rok 2018 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Harmonogram naborów na rok 2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Harmonogram naborów na rok 2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój