Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje o dotacjach na projekty B+R!

Zapytaj o dotacje

biuro@a1europe.pl

12 259 80 70

Pobierz
kartę projektu

Pobierz

Projekty badawczo-rozwojowe

Przez projekty badawczo-rozwojowe należy rozumieć twórcze działania, doprowadzające do rozwiązania naukowo-technicznych problemów. W podstawowym postępowaniu badawczym przeprowadzane są eksperymentalne i teoretyczne prace, w celu poszerzenia wiedzy na temat przyczyn istniejących zjawisk i faktów. W kolejnym etapie, tzw. „badaniu stosowanym” przeprowadza się prace badawcze, których celem jest pozyskanie nowej wiedzy na drodze do osiągnięcia z góry założonych celów. W końcowym zaś etapie, jakim są prace rozwojowe, podejmowane są działania doświadczalne, celem zastosowania zdobytej już wiedzy do ulepszenia bądź opracowania nowych produktów, maszyn, urządzeń, procesów czy usług, wliczając w to również opracowanie i przygotowanie instalacji pilotowych i prototypów.

Prace badawczo-rozwojowe będą stanowiły jeden z najbardziej istotnych rodzajów przedsięwzięć realizowanych w nowej perspektywie unijnej. Aktywne prowadzenie prac B+R oraz współpraca przedsiębiorców z naukowcami są wyznacznikami innowacyjnej gospodarki.

Dofinansowanie na projekty badawczo-rozwojowe będzie można uzyskać przede wszystkim z trzech źródeł: 

  • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 
  • Regionalnych Programów Operacyjnych, 
  • w ramach konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

W tym serwisie przedstawiamy możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwa i konsorcja dofinansowania na ww. projekty badawczo-rozwojowe.

Zapraszamy do zapoznania się z konkursami.