Aktualności
30.09 Piątek

Między 21 listopada a 30 grudnia 2016 r. odbędzie się nabór wniosków do konkursu „IUSER” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”). W...

29.09 Czwartek

28 września Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamieściła informację o odwołaniu tegorocznego naboru do poddziałania 3.3.3 Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand, realizowanego w ramach Programu...

Strony